Entente des Sociétés Esch-sur-Sûre A.s.b.l.
  == Ab 2016 get et leider keen Nuetsmaart mei zu Esch-Sauer ! ==== A partir de 2016 il n'y aura plus de Marché de Nuit à Esch-sur-Sûre ! ==

Wëllkom ! Willkommen ! Bienvenue !

Entente des Sociétés Esch-sur-Sûre

De; Vun; Von;  M. Zoetaert Mario - Secrétaire

Gudde Moien,

Mir mussen Iech leider matdeelen dass eise Comité aus organisatoreschen an finanziellen Grönn décideiert huet fir ab 2016 keen weideren Nuetsmaart mei zu Esch-Sauer z’organiseieren.

Mir soen iech Merci fir aert Versteesdemech a verbleiwen mat frendleche Gréiss.

Guten Tag,

Wir müssen ihnen leider mitteilen dass unser Vorstand sich aus organisatorischen und finanziellen Gründen dazu entschlossen hat ab 2016 keinen weiteren Nachtmarkt mehr in Esch-Sauer zu organisieren.

Wir danken ihnen für ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Bonjour,

Nous sommes au regret de vous informer que notre Conseil à décidé de ne plus organiser le Marché de Nuit à Esch-sur-Sûre à partir de 2016, ceci pour des raisons d’organisation et financière.

Nous vous remercions pour votre comprehensions avec nos meilleures salutations.

M. Zoetaert Mario.